Vergoeding door verzekeraars

KNGF 300De fysiotherapeut in Podocentrum Huizen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en heeft een contract bij alle zorgverzekeraars.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de door u gekozen en afgesloten AV(aanvullende verzekering). Informeer vooraf bij uw eigen zorgverzekeraar.

 

LogoloopDe kosten voor podoposturale therapie worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering. De vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen en afgesloten AV pakket en dat is per verzekeraar verschillend.

De podoposturaal therapeut in Podocentrum Huizen is geregistreerd en aangesloten bij Stichting LOOP. Dat wil zeggen dat deze therapeut de jaarlijks verplichte bij-en nascholingen voor dit beroep volgt en daardoor voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar en zie ook www.loop.nl

De kosten van consult en/of zolen worden nog niet bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks gedeclareerd.

U ontvangt in dat geval van ons een nota, die u dan zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Provoet

Een zorgprofiel voor Diabetes Mellitus (suikerziekte) wordt bepaald door een podotherapeut. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de pedicure.

Indien u een zorgprofiel heeft gekregen kunnen de nota's eventueel rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Uw eigen bijdrage bedraagt € 6,00 voor elke voetbehandeling.

U kunt bij de pedicure ook een afspraak maken voor een gratis 10 minuten consult.