Podoposturale therapie

Podoposturale therapie

Dit is een houding corrigerende therapie vanuit de voeten met behulp van inlegzolen bij stands- en houdingsproblematiek. Elke verandering van de voetstand heeft namelijk hoger in het lichaam veranderingen tot gevolg en omgekeerd.In tegenstelling tot mechanische c.q. steunzolen wordt in de podoposturale therapie gebruik gemaakt van uiterst dunne zoolelementen.

Podoposturale therapie is een post-HBO opleiding. Dat wil zeggen dat de therapeuten een 4 jarige HBO opleiding hebben afgerond (meestal fysiotherapie), waarna na verder studeren zij zich podoposturaal therapeut mogen noemen.

Podologie

Betekent letterlijk voetkunde en is een wetenschap die zich richt op het voorkomen en behandelen van voetfunctiestoornissen- en klachten en de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat.
Podologische/mechanische zolen worden vanwege hun ondersteunende of drukontlastende kwaliteiten over het algemeen aangemeten bij patiënten met duidelijke voetklachten.

Podotherapie

Behandelt voetproblemen in de ruimste zin van het woord. De paramedisch geschoolde podotherapeut met het toepassen van ondersteunende (correctieve) en beschermende (protectieve) technieken en het vervaardigen van hulpmiddelen ter correctie en ter voorkoming van voetafwijkingen, door middel van steunzolen, voetverzorging, ortheses en/of nagelbeugels.