Tapen / Elastisch tapen

In een (sub)acuut stadium  na bv verzwikkingen fasciitis plantaris (overbelasting van de peesplaat onder de voet cq "hielspoor"), kan de therapeut besluiten tot het aanbrengen van een sport tape ter tijdelijke ontlasting van het aangedane lichaamsdeel.

Langdurig gedeeltelijke of totale immobilisering van spieren en/of gewrichten kan echter beperkingen veroorzaken, waardoor vervolgens weer nabehandeling nodig is. Daarom is het zinvol deze therapievorm niet te langdurig aan te brengen.

De elasticiteit van de elastische tape soorten maakt het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. De nadelen van conventioneel immobiliseren kunnen zo worden voorkomen.

HalluxConventionele sporttape heeft als doel de bewegingsmogelijkheden te beperken. Bij het aanleggen van sporttape ontstaat een aanzienlijke drukverhoging, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer beperkt worden. Dit kan vertragend werken op het herstel. De tijdsduur van immobilisering moet daarom zo kort mogelijk gehouden worden. De gebruikte tape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking' heeft op de opperhuid.

Door gebruik te maken van verschillende tape technieken, kunnen diverse effecten bereikt worden. Hiernaast ziet u een voorbeeld bij een zgn. hallux valgus, waarbij de grote teen naar de andere tenen is gegroeid. Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd, waardoor de druk op de pijnreceptoren toeneemt. De liftende werking van de tape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld.

De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk.