Podoposturale therapie

BenenVoeten zijn een zeer belangrijk onderdeel van het lichaam.
Wellicht zijn onze voeten ook het meest belaste deel van het bewegingsapparaat. Veel (hogerop gelegen) lichamelijke klachten kunnen ook worden veroorzaakt door een voetafwijking. Voeten zijn de fundamenten van het menselijk lichaam.

Chronische klachten aan het bewegingsapparaat kunnen recidiveren of in stand worden gehouden door een afwijkende standsverandering of veranderd looppatroon.

Klachten aan voeten en/of benen kunnen de levenskwaliteit ernstig beïnvloeden. Podoposturaal therapie kan een aantal van dit soort klachten onderzoeken en behandelen.

De voet is een bijzonder en ingewikkeld lichaamsdeel. De voet bestaat uit 26 botstukken, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren, en dat allemaal op een oppervlak van maat 0 tot 50. De voeten dragen ons lichaam en krijgen ongeveer 10.000 stappen per dag te verduren. Het gevolg hiervan is dat slechts een kleine afwijking, pijn kan veroorzaken of tot een verkeerde lichaamshouding kan leiden. Standsveranderingen of pijn aan de voorvoeten door bv klauwstand van de tenen kunnen ook klachten elders in het lichaam veroorzaken.

Chronische voet, -enkel, -knie, -heup, -rug, -nek, -schouderklachten en/of hoofdpijn kunnen vaak verholpen cq verlicht worden door correctie van de stand van de tenen en/of voeten. Een lichaam functioneert optimaal wanneer er met minimaal kracht kan worden bewogen en de voeten, knieën, heupen, wervelkolom, nek en hoofd in balans zijn. Podoposturale therapie is een houdingscorrigerende therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van dunne inlegzolen.

In de spieren en pezen van ons bewegingsapparaat bevinden zich zogenaamde proprioceptieve elementen die reageren op druk en trek. Zij zijn van belang voor de handhaving van de houding en bescherming van de spieren tegen overrekking. Wanneer een spier wordt gerekt of er wordt druk op uitgeoefend zorgt het zenuwstelsel voor spanningsverhoging van de spier.
De regulatie van houding en beweging gebeurt voornamelijk via dit proprioceptieve mechanisme. De therapie berust op het gegeven dat elke standsafwijking van de voeten een standsafwijking hoger in het lichaam tot gevolg heeft.
Omgekeerd heeft elke houdingsafwijking een verandering van de voetstand tot gevolg.
Deze stands- en houdingsveranderingen kunnen leiden tot diverse klachten, zoals onder andere chronische:Ginny2 2

 • Voet, en enkelklachten
 • Kramp en/of pijn onderbenen
 • Knieklachten
 • Heupklachten en 'bilklachten'
 • Slijmbeursklachten
 • Rugklachten
 • Nekklachten
 • Hoofdpijn

Met podoposturale therapie zal getracht worden klachten te beïnvloeden door middel van individueel aangemeten dunne therapeutische inlegzolen. Naast bovenstaande klachten kunnen ook specifieke voetklachten door middel van inlay's worden verholpen cq verlicht.

Voetklachten, in het bijzonder klachten aan of van de tenen, kunnen naast deze inlay's, ook verlicht cq verholpen worden door middel van silicone ortheses. Deze op maat gemaakte ortheses kunnen een teenstand corrigeren of eventuele drukpunten ontlasten. Denk hierbij bv aan de Hallux Valgus (scheefstand van de grote teen).

Aangezien een voetklacht ook elders in het bewegings apparaat negatieve gevolgen kan hebben, zal de podoposturale therapeut altijd vragen naar de aanwezigheid van eventuele andere klachten. De podoposturaal therapeut bekijkt ook altijd het hele lichaam. Medicijn gebruik of (operatie) littekens kunnen ook invloed hebben op een bestaand klachtenpatroon.De dunne individueel aangemeten podoposturale correctiezolen worden over het algemeen van kurk en leer gemaakt en zijn slechts enkele millimeters dik. De aangemeten zolen worden niet uitbesteed, doch bij ons in de praktijk met de hand vervaardigd.

Ginny3 1Het is natuurlijk ook mogelijk dat deze therapiezolen bij voetklachten bij bv Diabetes Mellitus of Reumatoïde Artritis niet voldoen. Indien nodig zal de podoposturaal therapeut mogelijk overgaan tot het aanmeten van de meer statische steunzolen, door het gebruik van hogere elementen op de zool, om alsnog een correctie of ondersteuning te kunnen geven. Voor de "diabetische en/of reumatische voet" zal met zachter materiaal worden gewerkt om een zo optimaal mogelijk drukverminderende/pijnverlichtende zool te maken.

Een podoposturaal onderzoek bestaat uit:

 • Intake over tot het ontstaan, duur en tijdstip en verergering van de hoofdklacht en eventuele andere aanwezige klachten.
 • Inspectie- en functieonderzoek van nek, wervelkolom, bekken, benen en voeten, waarbij gekeken wordt naar stabiliteit, mobiliteit, spierkracht, pijnprovocatie en onderlinge verschillen of asymetrieën van het lichaam.
 • Stand en/of gang analyse. Door middel van dit onderzoek kan worden vastgesteld of er een dysbalans bestaat in de manier van staan of lopen.

Na het vaststellen van de oorzaak zal het behandelplan aan de patiënt/cliënt worden voorgelegd. Met behulp van de podoscoop (voetspiegel) kan het totale drukvlak van de voetzolen worden bekeken en geïnterpreteerd. (zie hiernaast)

Grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog Dr. J. Bourdiol. 30 jaar geleden hebben verschillende Nederlandse collega's, deze behandelmethode via een cursus in Parijs zich eigen gemaakt. Hierna is deze therapievorm, toen nog podo-orthesiologie genaamd, in Nederland geïntroduceerd.

Er is een nieuwe website ontwikkeld:
www.overpodoposturaletherapie.nl